ارسال اين مطلب به دوستان

(( تشریح اقدامات و برنامه‌های بنیاد برای تحول اداری و توسعه خدمات الکترونیک به ایثارگران ))