داخلی صفحه همدان خبر
 
شماره و آدرس ستاد وشهرستان های بنیاد شهید وامورایثارگران استان همدان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۰
با توجه به ابلاغ مدیرکل محترم روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیادشهید وامور ایثارگران،آدرس وشماره تلفن و اسامی مدیران استانی وشهرستانی در سایت ایثار استان قابل مشاهده است.
 
"بنیادشهید وامورایثارگران استان همدان"
همدان- خیابان میرزاده عشقی ربروی سعیدیه بنیادشهیدوامورایثارگران  استان همدان
مدیرکل :ناصر عارف
شماره تماس:
38269350-081
معاون توسعه : جلال جباری
38252334-081
معاون تعاون: منصور ابراهیمی
38252335-081
معاون بهداشت و درمان:نسرین شعبانیان
38252336-081
معاون فرهنگی: ابولفضل خلیلی
38252337-081
هاتف:آیت ا... قربانی
1616
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
"شهرستان های همدان"
بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان همدان
همدان- خیابان میرزاده عشقی- چهاراه پاستور- کوچه شهید قهرمانی مدیریت بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان همدان
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان همدان: مجید صفدریان
38271647-081
38271378-081
38271651-081
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان رزن :
آدرس: رزن- بلوارامام رضا –سایت اداری- خیابان اندیشه- بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان رزن
 رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان رزن: محسن مصطفوی
تلفن:
36222203-081
36222204-081
---------------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان اسدآباد:
اسدآباد- خیابان صاحب زمان شرقی(عج)- بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان اسدآباد
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان اسدآباد: شهاب کرمی
تلفن:
 33122929-081
33123600-081
----------------------------------------------------------------------------------------- 
شهرستان فامنین:
فامنین- بلوار دکتر دولتی- خیابان نیروی انتظامی- کوچه شهید حاجعلی حجتی بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان فامنین
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان فامنین: عباس حیدری
تلفن:
36823332-081
36823323-081
-------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان بهار:
بهار- میدان شهدا- خیابان شهید یگانه راد- ربروی دبستان شهید سلیمانی بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان بهار
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان بهار: زکریا اسدی تراب
تلفن:
 34502227-081
34502228-081
----------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان ملایر
ملایر-میدان آزادگان – بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان ملایر
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان ملایر: ابراهیم مرادی
32280441-081
32280444-081
--------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان نهاوند:
نهاوند- میدان امام پشت پارک ملت – جنب اداره ثبت اسناد بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان نهاوند
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان نهاوند: علی عباس خدارحمی
تلفن:
33217511-081
33237611-081
----------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان تویسرکان
تویسرکان – خیابان قائم – جنب اداره تامین اجتماعی – بنیادشهیدوامورایثارگران  تویسرکان
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان تویسرکان: محمد داوری
تلفن:
34930100108-081
-----------------------------------------------------------------------------------------------
شهرستان کبودرآهنگ:
بلواربعثت – پایین تر از پارک آزادگان- نبش کوچه نظامی – بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان نهاوند
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران  شهرستان کبودرآهنگ: عباس هاشملو
تلفن:
35222044-081
35222047-081
-------------------------------------------------------------------------------------------------
انتهای پیام/
 
کد مطلب: 275208