معرفی مدیرکل و معاونین
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۴
معرفی مدیرکل و معاونین اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی
معرفی مدیرکل و معاونین
 
معرفی مدیرکل و معاونین اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی
  نام و نام خانوادگی: سید عابس حسینی
تاریخ تولد:1/7/1343
مدرک تحصیلی: لیسانس جغرافیای سیاسی
پست سازمانی: مدیرکل
  نام و نام خانوادگی: غلامحسن صفایی
تاریخ تولد:1/3/1357
مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی
پست سازمانی: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی
  نام و نام خانوادگی: عزیز رضایی
تاریخ تولد:2/6/1358
مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس فیزیولوژی ورزشی
پست سازمانی: معاون بهداشت و درمان
  نام و نام خانوادگی: علی روز فراخ
تاریخ تولد:3/1/1352
مدرک تحصیلی: لیسانس آموزش‌وپرورش ابتدایی
پست سازمانی: معاون تعاون و امور اجتماعی
 
 
 
کد مطلب: 279584