معرفی مدیر کل و معاونین بنیاد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۵
معرفی مدیر کل و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی 


مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت
پست الکترونیکی: tahghigh@orumieh.isaar.ir
شماره تماس: 04433868905


مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم تربیتی
پست الکترونیکی : info@orumieh.isaar.ir
شماره تماس : 04433868905


مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی : sadegh@orumieh.isaar.ir
شماره تماس : 04433868902


مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت صنعتی
پست الکترونیک : gholamhoseinpoor@orumieh.isaar.ir
شماره تماس:04433869104


مدرک تحصیلی :کارشناسی حقوق
پست الکترونیکی : veysinejad@orumieh.isaar.ir
شماره تماس : 04433868909


مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری
پست الکترونیکی : vali@orumieh.isaar.ir
شماره تماس: 04433828798

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت
پست الکترونیکی : m_nikkhou@orumieh.isaar.ir
شماره تماس: 04433868902

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پست الکترونیکی : jalili@orumieh.isaar.ir
شماره تماس : 04433828978مدرک تحصیلی : کارشناس علوم تربیتی
پست الکترونیک: hajimohamadi@orumieh.isaar.ir
شماره تماس: 04433828650


 
نمودار سازمانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی


 
کد مطلب: 298034