داخلی صفحه سمنان خبر
 
معرفی مدیرکل ومعاونان بنیاد استان سمنان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۹
مشخصات و شماره تماس مدیرکل و معاونان ستاد استان به شزح ذیل اعلام می گردد:
نام و نام خانوادگی : حسن فریدون
تاریخ تولد: 20/9/1345
مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس حوزی
پست سازمانی: مدیر کل
 
 
نام و نام خانوادگی : محمد یزدانی
تاریخ تولد: 30/6/1349
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق کیفری و جرم شناسی
پست سازمانی: معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی
 
 

نام و نام خانوادگی : علی‌اکبر معینیان
تاریخ تولد: 2/2/1346
مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت
پست سازمانی: معاون تعاون و امور اجتماعی
 
 

نام و نام خانوادگی : علی‌اکبر رستگار
تاریخ تولد:  28/6/1347
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پست سازمانی: معاون فرهنگی و آموزشی
 
 


نام و نام خانوادگی : احمدرضا جعفری
تاریخ تولد: 20/6/1346
مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی بالینی
پست سازمانی: معاون بهداشت و درمان
 
 
 مسئولان میز خدمت استان
 
حوزه تعاون و امور اجتماعی آقای علی‌اکبر معینیان اتاق 109
حوزه فرهنگی و آموزشی آقای علی‌اکبر رستگار اتاق 204
حوزه بهداشت و درمان آقای احمدرضا جعفری اتاق 211
سامد و میز خدمت سرکار خانم طاهره خالصی ورودی ستاد استان
مسئول ارتباطات و مراجعات آقای حبیب‌الله ابراهیمی‌نسب ورودی ستاد استان
 
 
کد مطلب: 300445