شماره تماس ادارات بنیاد

تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۲۷۵۱۳۹
شماره تماس ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان
شماره تماس ادارات بنیاد


نمودار سازمانی، آدرس ها و شماره های تماس بنیاد استان سیستان و بلوچستان و ادارات تابعه


 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مستقیم نمابر رایانامه
1 عباس پالاش مدیرکل 33235693 33235694  
2 محمودرضا غلامی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 33250762 33235694  
3 موسی زنجانی معاون فرهنگی و امور اجتماعی 33220610 33235697  
4 عباس گلوی فرد سرپرست معاونت تعاون 33250761 33235694  
5 منصور جاویدفر معاون بهداشت و درمان 33234957 33235694  
6 غلامرضا هراتی اسکندری رئیس حراست 33222927 33231799  
7 علی پیری رئیس بازرسی 33250764 33235694  
8   دفتر و روابط عمومی 33235693 33235694  
9 محمد هراتی اکرمی رئیس بنیاد شهرستان زاهدان 33413814 33413814  
10 حسین علیصوفی رئیس بنیاد شهرستان زابل 32280334 32280349  
11 علی داوری نیا رئیس بنیاد شهرستان زهک 32614910 32614911  
12 علیرضا تمندانی رئیس بنیاد شهرستان خاش 33723990 33723990  
13 غلامعلی میر رئیس بنیاد شهرستان مهرستان 37724232 37724232  
14 محمود نادری رئیس بنیاد شهرستان سراوان 37631788 37622071  
15 احمد علی رمرودی جوان رئیس بنیاد شهرستان ایرانشهر 37221060 37221060  
16 ملیحه رضایی رئیس بنیاد شهرستان چابهار 35339366 35339366  
17 آرش دائمی رئیس بنیاد شهرستان نیکشهر 35223939 35223939  
18 رمضان ابراهیمی رئیس بنیاد شهرستان هیرمند 32623170 32623171  
19 مسعود خانقاهی رئیس بنیاد شهرستان سرباز 37142656 37142873  
20 کریم داوودی رئیس بنیاد شهرستان دلگان 37333063 37333063  
21 مهدی حدادی رئیس بنیاد شهرستان نیمروز 32692488 32692488