نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲۳۴
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 12،13،14

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 12،13،14

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون اداری مالی و پشتیبانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12،13،14» را منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۷
 
انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه 12،13،14

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه 12،13،14

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون فرهنگی و آموزشی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12،13،14» را منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۹
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه 12،13،14

انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه 12،13،14

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12،13،14» را منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۵
 
انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد منطقه 12،13،14

انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد منطقه 12،13،14

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سرپرست معاونت بهداشت و درمان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12،13،14 تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۱
 
انتصاب رئیس بنیاد منطقه 12،13،14 تهران بزرگ

انتصاب رئیس بنیاد منطقه 12،13،14 تهران بزرگ

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12،13،14» را منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۵
 
انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه 15

انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه 15

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سرپرست معاونت بهداشت و درمان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 15 تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۱۳
 
انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد تهران بزرگ

انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد تهران بزرگ

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۹
 
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه دو

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه دو

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۰
 
انتصاب رئیس مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی

انتصاب رئیس مرکز توانبخشی جانبازان شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «داریوش لک علی آبادی» را به سمت رئیس مرکز توانبخشی شهید بهشتی تهران بزرگ منصوب کرد.

۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹
 
انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه دو

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه دو

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «پروین عبدالهی» را به سمت «معاون فرهنگی و آموزشی منطقه دو بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ»منصوب کرد.

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۲
 
انتصاب رئیس اداره امور اداری ایثارگران بنیاد تهران

انتصاب رئیس اداره امور اداری ایثارگران بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«رئیس اداره امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹
 
سرپرست جدید بنیاد منطقه 19و16 منصوب شد

سرپرست جدید بنیاد منطقه 19و16 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مجتبی تاجیک» را به عنوان سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 19و16 منصوب کرد.

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۲
 
انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه دو

انتصاب سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه دو

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰
 
انتصاب سرپرست اداره امور اداری ایثارگران بنیاد تهران

انتصاب سرپرست اداره امور اداری ایثارگران بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«سرپرست اداره امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۳
 
معاون تعاون بنیاد منطقه 15 منصوب شد

معاون تعاون بنیاد منطقه 15 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 15 تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۲
 
انتصاب رئیس اداره آموزش عالی بنیاد تهران

انتصاب رئیس اداره آموزش عالی بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی«رئیس اداره آموزش عالی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» را منصوب کرد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۶
 
انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی منطقه 21و9

انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی منطقه 21و9

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سید محمد مسعودی بهاء آبادی» را به سمت «سرپرست معاونت تعاون و اموراجتماعی منطقه 21و9 » منصوب کرد.

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱
 
انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی منطقه 22و5

انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی منطقه 22و5

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سرپرست معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 22و5»را منصوب کرد.

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۳
 
انتصاب رئیس اداره پشتیبانی بنیاد تهران

انتصاب رئیس اداره پشتیبانی بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی کامران» را به سمت سرپرست اداره پشتیبانی این اداره کل منصوب کرد.

۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۹
 
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 15

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 15

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 15» منصوب کرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۴
 
۱۲۳۴