نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲۳
معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مسعود رستگار مقدم» را به سمت «معاون اداری و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۹
 
انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «امیر فصیحی» را به سمت «رئیس مرکز توانبخشی شهید بهشتی» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۱
 
معاون تعاون منطقه 11و10 منصوب شد

معاون تعاون منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی سیاوشی» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه11و10» منصوب کرد.

۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۲
 
سرپرست بنیاد منطقه7و6 منصوب شد

سرپرست بنیاد منطقه7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی شریعت» را به عنوان سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 7و6 منصوب کرد.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶
 
معاون بهداشت و درمان منطقه2 منصوب شد

معاون بهداشت و درمان منطقه2 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمود هدایت نژاد» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو منصوب کرد.

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۱
 
معاون اداری مالی آسایشگاه شهید بهشتی منصوب شد

معاون اداری مالی آسایشگاه شهید بهشتی منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سیدعلی موسوی» را به عنوان معاون اداری مالی و پشتیبانی آسایشگاه توانبخشی شهید بهشتی منصوب کرد.

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۲
 
معاون بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

معاون بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «زهره مهدیان» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 7و6 منصوب کرد.

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مصطفی اسکندری ملایری» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک» منصوب کرد.

۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد تهران به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان صدر

انتصاب مدیرکل بنیاد تهران به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان صدر

ایرج عربی طی حکمی «نادر نصیری» را به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان روانپزشکی صدر منصوب کرد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
 
انتصاب سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی

انتصاب سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «امیر فصیحی» را به سمت «سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی» منصوب کرد.

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۸
 
انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 19و16

انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 19و16

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی کریم زاده» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 19و16 منصوب کرد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۵
 
معاون تعاون منطقه7و6 منصوب شد

معاون تعاون منطقه7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علیرضا صدقی» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی» منصوب کرد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۵
 
انتصاب سرپرست معاونت تعاون بنیاد منطقه11و10

انتصاب سرپرست معاونت تعاون بنیاد منطقه11و10

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی سیاوشی» را به عنوان «سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه11و10» منصوب کرد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۲
 
انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی منطقه 19و16

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی منطقه 19و16

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمدرضا آقانوری» را به عنوان «سرپرست معاونت فرهنگی و آموزشی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه19و16» منصوب کرد.

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۳
 
سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

سرپرست معاونت بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «زهره مهدیان» را به عنوان سرپرست معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 7و6 منصوب کرد.

۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۵
 
انتصاب سرپرست اداره درمان و پایش سلامت بنیاد تهران

انتصاب سرپرست اداره درمان و پایش سلامت بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «نیلوفر کیا» را به عنوان سرپرست اداره درمان و پایش سلامت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲
 
انتصاب بازرس موضوع 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در بنیاد تهران

انتصاب بازرس موضوع 91 قانون مدیریت خدمات کشوری در بنیاد تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن اسماعیلی را «به عنوان بازرس موضوع 91 قانون مدیریت خدمات کشوری» در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۷
 
انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد منطقه سه

انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد منطقه سه

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سعید رهبری» را به عنوان سرپرست معاونت تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه سه منصوب کرد.

۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۲
 
انتصاب سرپرست اداره اشتغال بنیاد تهران بزرگ

انتصاب سرپرست اداره اشتغال بنیاد تهران بزرگ

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مرجان دهقان نیری» را به عنوان سرپرست اداره اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۲۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۸
 
انتصاب نادر نصیری به سمت رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد تهران بزرگ

انتصاب نادر نصیری به سمت رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر بنیاد تهران بزرگ

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، طی حکمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ را به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر این بنیاد منصوب کرد.

۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۶
 
۱۲۳
بسط اجتماعی گفتمان ایثار؛ رویکردی جدید در مأموریت‌های فرهنگی
 

*سید مستجاد حسینی، مدیرکل امور ورزشی و اردویی ...