نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان رودسر منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان رودسر منصوب شد

در تاریخ 4 آبان ماه 96 ،محمدعلی بابایی طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رودسر منصوب شد. "انتهای پیام"            

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۹
 
سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان املش منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان املش منصوب شد

در تاریخ 12 مهرماه 96،شیرزاد رستمی طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان املش منصوب شد. "انتهای پیام"                             ...

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۶
 
سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان تالش منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان تالش منصوب شد

در تاریخ 26 شهریور 96،مسلم همتی طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تالش منصوب شد. "انتهای پیام"  

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۴
 
سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان ماسال منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان ماسال منصوب شد

در تاریخ 26 شهریور 96،محسن خلوص دهقانپور طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ماسال منصوب شد. "انتهای پیام"

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۱
 
سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان صومعه سرا منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان صومعه سرا منصوب شد

در تارخ 4 مرداد ماه 96 ،کاظم صالح زاده طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان صومعه سرا منصوب شد. "انتهای پیام"

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۹
 
سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رضوانشهر منصوب شد

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رضوانشهر منصوب شد

در تاریخ 4 مرداد ماه 96 محسن حقیقی طی حکمی از سوی عبداله پاکاری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رضوانشهر منصوب شد. "انتهای پیام"

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۵
 

سرپرست مرکز ارتباطات و مراجعات(هاتف) بنیاد گیلان منصوب شد

محسن کاظمیان طی حکمی از سوی ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست مرکز ارتباطات و مراجعات(هاتف)بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب شد.  "انتهای پیام"

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۰
 

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رشت منصوب شد

مهرداد حسنجانی طی حکمی از سوی ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان رشت منصوب شد.  "انتهای پیام"

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۰
 

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی بنیاد گیلان منصوب شد

حسن کمالی طی حکمی از سوی ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان گیلان منصوب شد.  "انتهای پیام"

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۰
 
ابلاغیه موسسه فرهنگی ورزشی ایثار

ابلاغیه موسسه فرهنگی ورزشی ایثار

به گزارش ایثار گیلان،ابراهیم طاهرنژاد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،به پیوست حکم ارسالی به مدت دوسال به سمت رییس شورای استانی موسسه فرهنگی ورزشی ایثار استان گیلان منصوب گردیدند.

۲۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶
 

رئیس اداره فرهنگی بنیاد گیلان منصوب شد

خانم ربانی طی حکمی از سوی احمد اسماعیلی مدیرکل بنیاد شهیدو امورایثارگران استان گیلان بعنوان رئیس اداره فرهنگی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان گیلان منصوب شد.

۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۶
 

رئیس اداره تسهیلات بنیاد گیلان منصوب شد

جمال صیاد رودکار طی حکمی از سوی احمد اسماعیلی مدیرکل بنیاد شهیدو امورایثارگران استان گیلان بعنوان رئیس اداره تسهیلات بنیاد شهیدوامورایثارگران استان گیلان منصوب شد.

۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۶
 

سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد گیلان منصوب شد

محسن کاظمیان طی حکمی از سوی احمد اسماعیلی مدیرکل بنیاد شهیدو امورایثارگران استان گیلان بعنوان سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان گیلان منصوب شد.

۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۶