آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۳
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی
۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی
۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی معاونت بهداشت ودرمان
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴
تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل ارتباطات و مراجعات
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
تسلیت در پی شهادت پدر همکار گرامی اداره کل اسناد و انتشارات
۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۶
​​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی بازنشسته
۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حراست مرکزی
۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته
۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان
۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی
۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۳
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی مرکز حراست
۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت تعاون و امور اجتماعی
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۷
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حوزه نمایندگی ولی فقیه
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰