آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران
۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران
۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۲
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات
۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۹
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی
۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و امور آموزشی
۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بنیاد خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آموزش
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار بازنشسته
۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۴
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل پشتيبانی و مهندسی
۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۷
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار مرکز ارتباطات و مراجعات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۶
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۷
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکت خدماتی
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار پشتيبانی و مهندسی
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار آمار و فن آوری اطلاعات
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۵
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران حراست مرکزی
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۰
تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران بازنشسته
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
​تسلیت در پی درگذشت مدیرکل سابق بنیاد استان خوزستان
۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸