نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
مزایده عمومی واگذاری قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار

مزایده عمومی واگذاری قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار

قسمت های درمانی و توانبخشی موسسه ایثار لرستان به مزایده عمومی گذاشته شد

۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰