آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۴
​تسلیت در پی درگذشت خواهران گرامی همکار مرکز حراست
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۹
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل مدیریت و ارزیابی عملکرد
۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۸
​تسلیت در پی درگذشت همسر گرامی همکار شرکت خدماتی
۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار شرکت خدماتی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
​تسلیت در پی درگذشت وابسته گرامی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۶
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل آموزش
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۲
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار محترم هیات مرکزی گزینش
۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی مدیرکل ورزشی و اردویی
۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل نوسازی و تحول اداری
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۸
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۷
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران معاونت فرهنگی و امور آموزشی
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
​​تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴