نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲
 
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل اسناد و انتشارات

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل اسناد و انتشارات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل بنیاد استان فارس

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل بنیاد استان فارس

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۷
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
 
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار هیات تخلفات اداری کارکنان

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار هیات تخلفات اداری کارکنان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳
 
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت بهداشت و درمان

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹
 
شهدا، افزایش سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت ملی
 

تجربیات دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ...