آرشیو مطالب
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۲
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۱
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره كل پشتيبانی و مهندسی
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی مدیرکل آموزش بنیاد
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۹
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست
۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی
۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته
۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل اسناد و انتشارات
۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل بنیاد استان فارس
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۷
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل مددکاری
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸
تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار هیات تخلفات اداری کارکنان
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته
۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری
۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰