نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  

آگهی شرکت درمناقصه یک مرحله ای

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام در نظر دارد کار ساختمان اداري بنياد شهيد شهرستان ایوان تا تکمیل آن را از طريق مناقصه به شرح زير به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸