اختتامیه جشنواره ملی فیلم ایثار
اختتامیه جشنواره ملی فیلم ایثار
۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۹
تشریح خدمات دارویی و درمانی ایثارگران
تشریح خدمات دارویی و درمانی ایثارگران
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۶
همایش ایثار، زبان صلح جهانی
همایش ایثار، زبان صلح جهانی
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۵