نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام حسن هنرمند را به سمت مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۱
 
انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام محمد حسن کاویانی راد را به سمت معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
 
انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن شهابی را به سمت سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۷
 
ابقاء معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان

ابقاء معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سيداحمد سيدمعصومي را در سمت معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان ابقاء کرد.

۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران قم

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران قم

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی خسروی زاده را به سمت معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم منصوب کرد.

۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴
 
انتصاب مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن مصلحی را به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷
 
انتصاب مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

انتصاب مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت طی حکمی حجت الاسلام سید احمد ابطحی را به عنوان مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت منصوب کرد.

۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۷
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد خراسان جنوبی

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید حسین نقیبی مقدم را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی منصور ابراهیمی را به عنوان معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان منصوب کرد.

۱۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۰
 
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد حسین علم دار را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد منصوب کرد.

۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی احمد گروئي ساردو را به عنوان معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۲
 
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مهدي شاه نوروزي را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۰
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی جمال اسدي را در سمت معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام ابقاء کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۹
 
انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد رضا نوایی لواسانی را به عنوان مشاور در امور شهدای ترور منصوب کرد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی بهزاد حق بیگی را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ابقاء کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مجید شعبانی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۵
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محسن کاظمیان را به عنوان معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳
 
مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

حسین گروسی طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مشاور رییس بنیاد در امور فرزندان شاهد منصوب شد.

۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۵
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید منصور موسوی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سیروس آقابزرگی را در سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد ابقاء کرد.

۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۷
 
 
 
فراخوان دومین کنگرۀ ملی «شعر شهدای منا و شهدای مدافع حرم»