نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد حسین علم دار را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد منصوب کرد.

۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی احمد گروئي ساردو را به عنوان معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۲
 
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مهدي شاه نوروزي را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۰
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی جمال اسدي را در سمت معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام ابقاء کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۹
 
انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد رضا نوایی لواسانی را به عنوان مشاور در امور شهدای ترور منصوب کرد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی بهزاد حق بیگی را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ابقاء کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مجید شعبانی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۵
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محسن کاظمیان را به عنوان معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳
 
مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

حسین گروسی طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مشاور رییس بنیاد در امور فرزندان شاهد منصوب شد.

۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۵
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید منصور موسوی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سیروس آقابزرگی را در سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد ابقاء کرد.

۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۷
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سجاد عزیزی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسدالله تولیده را به عنوان معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی امیر مرادی را به عنوان معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمود حامی را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی ابقاء کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی یوسف زرنگاریان را به سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۷
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی ابراهیم طاهرنژاد را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز منصوب کرد.

۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶
 
انتصاب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

انتصاب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عبدالله پاکاری را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب کرد.

۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷
 
انتصاب مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سهراب تاجگردون را به عنوان مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مجتبی گوهرریز را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان منصوب کرد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹