نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
آگهي  مناقصه عمومي یک  مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع مناقصه به شرح جدول ذیل را به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید .

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰
 
مزایده املاک مازاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

مزایده املاک مازاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

مزایده املاک مازاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

۳۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۳