جلسه هیات امنای دانشگاه شاهد
جلسه هیات امنای دانشگاه شاهد
۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰