مدیران ستادی
1 سعید اوحدی ستاد مرکزی  معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران  
2 سید محمدعلی شهیدی محلاتی ستاد مرکزی نماینده ولی فقیه در بنیاد خارج فقه و اصول
 
 
 
 
 
رؤسای مراکز و مدیران مستقل ستاد مرکز
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 حجت ناصری ستاد مرکزی مدیرکل حوزه ریاست   88383270-5
83230000
2 رضا حاجی آبادی ستاد مرکزی مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی فوق لیسانس 88309877
3 مجید عابدی ستاد مرکزی سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات   88931461
88935833
4 بهروز بزرگی کاسگری ستاد مرکزی مدیرکل ارتباطات و مراجعات دکتری حرفه ای 88916533
 
5 مجید مودی ستاد مرکزی رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌ها دکتری حرفه ای 22412114
6 موسی قره حسنلو ستاد مرکزی مدير هسته گزينش لیسانس 88822711
88309873
7 عادل مهری ورنیاب ستاد مرکزی مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشکل های شاهد و ايثارگر   88834265
88835397
8 علی  زینبی ستاد مرکزی مشاور رییس و مدیرکل مرکز حراست   88938966
9 حسن ساکی ستاد مرکزی مدیرکل امور بین الملل فوق لیسانس  
10 محمود تبریزی ستاد مرکزی سرپرست اداره‌ کل امور اقتصادی و مجامع  
 
11 عباس کاهه ستاد مرکزی مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه    
 


 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 ملک محمد نجفی ستاد مرکزی معاون توسعه مدیریت و منابع   88927441
88927442
2 علی گودرزی ستاد مرکزی مدیرکل دفتر برنامه وبودجه   88927423
3 سید محمد مهدی  موسوی ستاد مرکزی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی   88927433
88927434
4 سعید کهنسال ستاد مرکزی سرپرست اداره کل پشتیبانی و مهندسی   88927426
5 سعید خاوندی ستاد مرکزی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری   88927416
88927417
6 داود صفوتی امین ستاد مرکزی سرپرست اداره کل توسعه منابع انسانی   88927438
7 علیرضا امینی ستاد مرکزی مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات لیسانس 88927429
88927431
 
 
معاونت بهداشت و درمان
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 عبدالرضا عباسپور ستاد مرکزی معاون بهداشت و درمان دکتری حرفه ای 88313217
88313219
2 امیر کریمی ستاد مرکزی مدیرکل درمان و توانبخشی دکتری حرفه ای 88822097
3 محمداسماعیل علیپور ستاد مرکزی مدیرکل پیشگیری و بهداشت روانی دکتری حرفه ای 88313215
4 سعید  عطاری ستاد مرکزی مدیرکل مصدومین شیمیایی   22415931
5 حمیدرضا حبیب اللهی ستاد مرکزی مدیرکل کميسيون پزشکی دکتری حرفه ای 88961448
6 مسعود جوادی پروانه ستاد مرکزی مدیرکل امور تخصصی و گروهای ویژه دکتری حرفه ای 42684385
معاونت تعاون و امور اجتماعی
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 محمود پاکدل ستاد مرکزی معاون تعاون و امور اجتماعی   88943390
88939880
2 سردار حسن زاده ستاد مرکزی مدیرکل اشتغال و کارآفرینی فوق لیسانس 88947017
88939058
3 محمود تبریزی ستاد مرکزی مدیر کل تسهیلات رفاهی فوق لیسانس 88943957
88944867
4 نورالدین علم بلادی ستاد مرکزی مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران   88944570
88939138
5 نرگس جلیلی ستاد مرکزی دبيركميسيون ماده16   88802497
6 حجت الله فرهادی ستاد مرکزی مدیرکل مددکاری و مشاوره   88937603
88939628
7 خداکرم کولیوند ستاد مرکزی مدیرکل مسکن و امور گلزارها لیسانس 88938704
88935875
 
 
معاونت فرهنگی و آموزشی
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1   یعقوب  سلیمانی ستاد مرکزی معاون فرهنگی و آموزشی   88309880
88309879
2 اسکندر یارنسب ستاد مرکزی مديرکل فرهنگی و تبلیغات لیسانس 88309876
3 سید مستجاد حسینی ستاد مرکزی مدیرکل امور ورزشی و اردویی   88303251
4 محمدعلی فقیه ستاد مرکزی مدیرکل آموزش فوق لیسانس 88308941
5 رحیم  نریمانی ستاد مرکزی مدیرکل اسناد و انتشارات دکتری 88308348
6 سید مرتضی حسینی ستاد مرکزی مدیرکل امور هنری فوق لیسانس 88308088
 
 
معاونت حقوقی و امور مجلس
ردیف نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 مهدی ایزدی قهفرخی ستاد مرکزی معاون حقوقی و مجلس  لیسانس 88821665
88821766
2 علی‌محمد پورنجاتی ستاد مرکزی  مدیرکل دفتر امور حقوقی   88821463
3     ستاد مرکزی مدير کل امور مجلس و لوایح   88314610