مدیران استانی
  نام نام‌خانوادگی محل خدمت پست رسمی مقطع تحصيلی شماره تماس
1 یاسر شاهی ستاد اردبیل مدیرکل فوق لیسانس 045-33330039
2 محمدرضا توحیدنژاد ستاد استان مرکزی سرپرست   086-32245070
32243423
3 مسعود احمدی‌نیا ستاد اصفهان مدیرکل لیسانس 031-32360871
4 سلیمان رستمیان ستاد البرز مديرکل فوق لیسانس 026-32547471
5 عباس پورحسن ستاد آذربایجان شرقی مدیرکل فوق لیسانس 041-36598014-5
6 مهدی فعال مسکین ستاد آذربایجان غربی مدیرکل لیسانس 044-33868905
7 ابراهیم تشکری ستاد بوشهر مديرکل سطح1ـ اتمام لمعتین 077-33324520
8 فریبرز نجفی ستاد چهارمحال بختیاری مدیرکل فوق لیسانس 038-32221034
9 سیدعابس حسینی ستاد خراسان شمالی مدیرکل لیسانس 058-32414427
10 عبدالرضا فرجیان ستاد خوزستان مدیرکل لیسانس 061-33366348
11 محمد یزدانی ستاد سمنان مدیرکل فوق لیسانس 023-33341324
12 عبدالله مرتضوی ستاد شهرستان های استان تهران مدیرکل فوق لیسانس 021-55005537
13 محمدجواد محمدی‌پور ستاد فارس مدیرکل   071-32347369
14 رضا نجفی ستاد کردستان مدیرکل لیسانس 087-33161065
15 هادی عسگری ستاد کرمانشاه مدیرکل سطح3ـ اتمام کفایتین(فوق لیسانس) 083-38253736
16 سید منصور موسوی ستاد کهگیلویه و بویر احمد مديرکل فوق لیسانس 074-33226620
17 اسرافیل وزیری ستاد گلستان مدیرکل فوق لیسانس 017-32348551
18 عبدالله پاکاری ستاد گیلان مدیرکل فوق لیسانس 013-33113811
19 محمود زرین جویی ستاد لرستان مدیرکل   066-33207820
20 جواد یوسف‌پور ستاد مازندران مدیرکل   011-33269649
21 عباس زارع ستاد یزد مدیرکل سطح2-اتمام رسائل و مکاسب(لیسانس) 035-36249116
22 اسدالله تولیده ستاد ایلام مدیرکل لیسانس 084-32224130
23 محمدتقی عزیزی ستادخراسان جنوبی مدیر کل   056-32424836
24 علی کاظمی ستاد زنجان مدیرکل فوق لیسانس 024-33412923
25 منصور جاویدفر ستاد سیستان وبلوچستان سرپرست دکتری حرفه ای 054-33235693
26 غلامرضا حقایق پور ستاد قزوین مدیرکل فوق لیسانس 028-33238408
27 مجید صفدریان ستاد همدان مدیرکل   081-38269350
28 احمد گروئی ساردو ستاد کرمان مدیرکل فوق لیسانس 034-32163972
29 محمد غفوری ستاد تهران سرپرست   021-88827792
30 عطا ناوکی ستاد هرمزگان مدیرکل فوق لیسانس 076-33663135
31 حسن هنرمند ستاد قم مدیرکل سطح2ـ اتمام رسائل و مکاسب(لیسانس) 025-37737632
32 حسین معصومی ستاد خراسان رضوی مدیرکل سطح2ـ اتمام رسائل و مکاسب(لیسانس) 051-33130352