کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مناقصه شماره 97/8

9 بهمن 1397 ساعت 10:43


فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 8/97 (فرم شماره 1)

شرايط اختصاصی  شركت در مناقصه شماره 8/97- خرید روتر و سوئیچ

شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 8/97

فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی مناقصه شماره 8/97 – خرید روتر و سوئیچ

فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 8/97- روتر و سوئیچ (فرم شماره 2)  

 قرارداد خرید، تجهیزات شبکه ( روتر و سوئیچ )

             
 


کد مطلب: 276506

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/276506/مناقصه-شماره-97-8

ايثار
  https://www.isaar.ir