Enable JavaScript to ensure website accessibility

گزارش عملکرد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۲
کد مطلب : ۳۶۴۲۴۸
به گزارش روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، خلاصه گزارش عملکرد ادواری صندوق همزمان با سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و بزرگداشت مقام شامخ شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی تشریح گردید.
گزارش عملکرد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
دکتر محمدحسن آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، رئوس فعالیتها و اقدامات انجام پذیرفته را بشرح ذیل برشمرد.
1- اعطای مبلغ 2/388/300 میلیون ریال تسهیلات از طریق بانکها و موسسات عامل به 4338 نفر از متقاضیان جامعه ایثارگری حائز شرایط دریافت وام.
2- مجموعه پيگيری ها و اقدامات انجام پذيرفته در زمينه نهادینه نمودن اعتبارات موضوع بند "پ" ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه لايحه بودجه سال 1400 کشور به مبلغ 10/000 میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه بانکها و موسسات مالی.
3- تلاشهای صورت پذيرفته در جهت اخذ منابع مالی مورد نياز جهت اعطاء به متقاضيان امور اشتغالزايی و کارآفرينی از بانکهای مختلف که علاوه بر تخصيص و توزيع اعتبارات اولين مرحله از منابع دريافتی، دومين مرحله از اعتبارات قابل دريافت از بانکهای ذیربط نيز در حال پيگيری است که اين مهم در طول چند ماه گذشته صرفاً از طريق بانک سپه به مبلغ 250/000/000/000 ريال و بانک کشاورزی 300/000/000/000 ريال تامين اعتبار و توزيع استانی بين ادارات کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها نيز انجام پذيرفته است.
4- پی گیری های انجام شده در جهت پیش بینی عنوان حقوقی صندوق در نمودار اصلی سازمانی.
5- پی گیری های انجام شده در زمینه فراهم نمودن زمینه بهره مندی جامعه هدف بنیاد از 1500 میلیارد تومان اعتبارات صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای دی، کشاورزی و توسعه تعاون.
6- انعقاد تفاهم نامه همکاری با صندوق کارآفرینی امید.
7- ساماندهی مقدماتی وضعيت نيروی انسانی شاغل در صندوق، تطبيق ميزان حقوق و مزايای دريافتی به شکل تقريباً همطراز ساير کارکنان هم رده شاغل در بنياد، پياده سازی تفکر سيستمی و تقويت رويکرد کار گروهی بين همکاران و. ...
8- احصاء اولويت‌های کاری شش ماهه دوم سال جاری، تهيه و ابلاغ تقويم اجرايی فعاليت ها و اقدامات قابل انجام توسط هر يک از واحدهای تابعه ذيربط صندوق با هدف افزايش کارايی، بهره وری و اثربخشی اقدامات مربوط.
9- بازنگری انجام پذيرفته در مفاد دستورالعمل های جاری صندوق با هدف حذف موارد غيرضروری و تسهيل در فرآيند ارائه تسهيلات و خدمات به جامعه هدف.
10- برنامه ريزی و هماهنگی های انجام شده در زمينه استقرار سامانه برخط ارائه تسهيلات با رويکرد  بهبود روشهای انجام کار و کاهش زمان رسيدگی به درخواستها، فراهم شدن زمينه نظارت جاری بر فرآيند اقدامات و ... .
11- استقرار دبيرخانه هيئت امنای صندوق در محل ساختمان اداری ذيربط محل استقرار صندوق و برنامه‌ريزی های صورت پذيرفته در زمينه ضبط مطلوب براي استفاده از اسناد مربوطه و مستند سازی آن جهت بهره برداری ادواری.
12- اقدامات انجام شده در زمينه انتشار سه شماره از نشريه داخلی صندوق با عنوان «مسير خدمت و تحول» با رويکرد فرهنگ سازی، اطلاع ‌رسانی و آموزش مفاهيم مرتبط با ماموريتهای صندوق و تقويت ارتباط تعاملي با واحدهاي ستاد و صف.
13- تقويت ارتباطات سازمانی با واحدهای ذيربط ادارات کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ها با هدف هم افزايی فعاليت‌ ها و اقدامات در حال انجام، بهره مندی از تجربيات واحدهاي صف و انجام برنامه ريزی مشارکتی.
14- بررسي مفاد قرارداد ها و توافق نامه های منعقد شده فيمابين صندوق و موسسات پولی و اعتباری با هدف اجرای سياست رعايت کامل صرفه و صلاح جامعه هدف بنیاد در فرآيند همکاری های مشترک في مابين.
15- تشکيل شورای مشورتی کارآفرينان صندوق در قالب يک شورای اصلی و چهار کارگروه  تخصصی با بهره‌ گيری از ظرفيت جمعي از کارآفرينان شاهد و ايثارگر و اساتيد خبره و صاحب نظر در زمينه امور کارآفرينی و اشتغالزایی .
16- برگزاری جلسات متعدد با مديران ذيربط بانک ها و موسسات مالی جهت فراهم نمودن زمينه تقويت همکاری های فی مابين و اعمال سياست های تحولی در جهت بهره برداری مطلوب از ظرفيت های موجود.
17- مجموعه اقدامات و فعاليت های انجام شده در زمينه فراهم نمودن امکان بهره برداری جامعه ايثارگری از تسهيلات صندوق توسعه ملی، ضمن انتخاب بانک دی به عنوان بانک عامل اصلی، بانکهای توسعه تعاون و کشاورزی، انعقاد توافقنامه همکاری فی مابین جهت فراهم کردن امکان بهره مندی جامعه هدف از تسهيلات بخش‌های: صنعتی، کشاورزی و گردشگری متقاضيان طرح های قابل ارائه در قالب طرح‌های خرد، متوسط و کلان و ابلاغ و مراتب به ادارات کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها.
18- انعقاد تفاهم نامه همکاری فيمابين صندوق اشتغال و کارآفرينی ايثارگران با مرکز دانش پژوهان و تشکلهای شاهد و ايثارگر بمنظور بهره مندی مطلوب از ظرفيت‌ های متقابل.
19- مجموعه پيگيری ها و اقدامات انجام پذيرفته در زمينه ملحوظ نمودن اعتبارات بند "پ" ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه لايحه بودجه سال 1400 کشور.
20- بازنگری مفاد اساسنامه فعلی صندوق و تهيه و تقديم پيش نويس اصلاحی، لازم به ذکر است انجام اين مهم با بهره گيری از نقاط قوت و ضعف اساسنامه فعلی صندوق و بهره گيری از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر و با ملحوظ نمودن رويکردها و سياست‌های تحولی در پيشرو انجام پذيرفته است.
21- تنظيم و ارائه پيشنهادات تحولی از جمله: پيشنهاد برنامه ريزی لازم در زمينه بهره مندی مطلوب از ظرفيت های ايجاد شده براساس مفاد تبصره های بودجه سنوات قبلی، عضويت مديران کل بنياد شهيد و امور ايثارگران استانها در ترکيب کارگروههای اصلي شورای برنامه ريزی استانها خدمت مقام عالی ریاست بنیاد.
22- مجموعه اقدامات و هماهنگی‌ هاي انجام شده در جهت تفکيک وظايف سازمانی و فعاليت‌ های عملياتی اداره کل اشتغال و کارآفرينی بنياد و صندوق اشتغال و کارآفرينی با هدف هم افزايی فعاليتها و اقدامات، جلوگيری از موازی کاری و..‌.‌ .
23- برگزاری جلسات متعدد جهت هماهنگی انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابين صندوق، مراکز رشد دانشگاههای معتبر، سازمان فرهنگی و سياحتی کوثر، صندوق نوآوری و شکوفايی، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و... .
24- تهيه طرح عملياتی معماری سازمانی صندوق شامل: ساز و کارها و تمهيدات لازم در جهت استقرار مدل علمی و اجرايی معماری سازمانی تشکيل پورتال تخصصی اطلاع رسانی صندوق، خبرنامه داخلی الکترونيکی و ... .
25- اقدامات انجام شده براي استفاده از ظرفيت های اعضای شورای مشورتی کارآفرينان صندوق در جهت انجام تحليل مالی و اعتباری از ديدگاه هزينه، فايده و...‌‌ به منظور اتخاذ سياست های مطلوب سازمانی در آينده نزديک.
26- برطرف نمودن کليه مغايرت های اعلام شده توسط موسسه حسابرسی مفيد راهبر مطابق گزارشات رسمی.
27- تنظيم منشور اخلاقی صندوق، نمايی از مجموعه اقدامات و فعاليتهای صندوق و برنامه‌ريزی صورت پذيرفته در زمينه تنظيم برنامه ريزی ميان مدت و بلند مدت صندوق با بهره‌گيری از مفاد اسناد بالادستی و ملحوظ نمودن ماموريت‌ ها و برنامه‌های تحولی در پيش رو.
28- مجموعه اقدامات و پيگيری ‌هاي انجام شده که منجر به اخذ امتيازاتی در زمينه: موافقت با پيش بينی و افزايش میزان تسهيلات قابل اعطاء توسط بانکها به جامعه هدف بنیاد، افزايش زمان بازپرداخت تسهيلات، پیش بینی دوره تنفس و تسريع در فرآيند ارائه مطلوب خدمات و تسهيلات به جامعه هدف بنياد گرديده است.
29- اقدامات و فعاليتهای انجام شده در جهت تقويت ابعاد نظارتی فعاليت های صندوق و فراهم نمودن امکان ارزيابی ادواری ميزان اهتمام واحدهای ذيربط درون و برون سازمانی در جهت ارائه خدمات و تسهيلات اشتغالزايی و کارآفرينی به جامعه هدف.
30- مجموعه همکاری های انجام شده در راستای اصلاح مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران (بخش کارآفرينی و اشتغالزايی)، اعمال سياست پاسخگوی جامع، دقيق و به هنگام کليه مکاتبات اداری واصله به ويژه مکاتبات حوزه رياست و... .
گفتنی است: صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران باتوجه به تغییرات مدیریتی حادث شده در صندوق، با اتخاذ رویکرد ها و سیاستهای تحولی در زمینه تقویت زیر ساخت های لازم در زمینه ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار، بهره گیری از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای گذشته و بهره مندی از نظرات راهبردی آقای مهندس سعید اوحدی معاون محترم رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد و نظرات اخذ شده از معاونین محترم، مدیران کل ستادی و استانی ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و نهادینه نمودن فعالیتها و اقدامات نوآورانه وارد عرصه جدیدی از فعالیتها و اقدامات گردیده است که ساده سازی مفاد دستورالعملهای اجرایی جهت تسهیل در فرآیند دریافت تسهیلات توسط جامعه ایثارگری، بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات، از جمله ظرفیت سامانه بر خط پورتال ایثار، تلاش در جهت افزایش مبالغ تسهیلات قابل اعطاء به جامعه هدف، افزایش دوره تنفس و زمان باز پرداخت برخی از تسهیلات و بهره مندی مطلوب از ظرفیت بانک دی جزو سیاستهای اصلی و عملیاتی صندوق موصوف می باشد که با حول و قوه الهی عملیاتی گردیده است.
لازم به ذکر است گزارش اجمالی ارایه شده، تنها گویای بخش اندکی از تلاشهای همکاران ستاد و صف صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران می باشد که نقش محوری همکاران ذیربط ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران سهم قابل توجهی از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند صورت پذیرفته را شامل می گردد. امید است با تقویت تعاملات فیمابین با واحد های استانی و تلاش مضاعف همگان در آتیه ای نزدیک شاهد ارتقای بیش از پیش فعالیت ها و اقدامات در پیش رو باشیم.
انتهای پیام/