کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

18 بهمن 1399 ساعت 8:25


اخبار

فراخوان

پوستر فراخوان پنجمین جشنواره

 

آیین نامه اجرایی برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

دستورالعمل شرایط و ضوابط برگزاری پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

شرایط و شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های آموزشی


کد مطلب: 368114

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/368114/پنجمین-جشنواره-آموزشی-تحصیلی-جایزه-ملی-ایثار

ايثار
  https://www.isaar.ir