کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

برگزاری اولین جلسه اعضای هیئت مدیره جدید صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

20 اسفند 1399 ساعت 16:27

اولین جلسه هیئت مدیره جدید صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران روز سه شنبه مورخ 19 اسفند 1399 در محل دفتر مدیر عامل صندوق برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، در پی انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، اولین جلسه رسمی مربوط با حضور اعضای ذیربط برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات احصاء شده موارد قابل طرح مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب اعضای هیئت مدیره صندوق قرارگرفت.
ضمناً مقرر گردید منبعد جلسات هیئت مدیره بصورت منظم و ماهیانه برگزار گردد.


کد مطلب: 372388

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/372388/برگزاری-اولین-جلسه-اعضای-هیئت-مدیره-جدید-صندوق-اشتغال-کارآفرینی-ایثارگران

ايثار
  https://www.isaar.ir