Enable JavaScript to ensure website accessibility

فعالیتهای عملیاتی صندوق

تاریخ انتشاردوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب : ۳۸۰۷۰۰« پرداخت یارانه سود و کارمزد
به منظور کمک به اجرا و پایداری طرحهای خود اشتغالی و کار آفرینی و براساس سیاستهای دولت و وفق تفاهم نامه منعقده با بانک عامل اعتباری تحت عنوان یارانه سود و کارمزد در اختیار بانک قرار گرفته که در راستای اجرای آن بخشی از سود و کارمزد تسهیلات دریافتی جامعه هدف بنیاد توسط صندوق پرداخت و بانک عامل تسهیلات خوداشتغالی را طبق دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی با نرخ مورد نظر صندوق به طرح های اشتغالزا و مولد خانواده هاي معزز شاهد و ايثارگر پرداخت می نماید.
 
« اعطای تسهیلات قرض الحسنه (اعطای تسهیلات بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1400)
در حال تکمیل ...

« حمایت از کارآفرینان شاهد و ایثارگر (تسهیلات حمایتی)
فعالیتی است در جهت توسعه، حفظ، مشارکت و پایداری طرح های کارآفرینان جامعه هدف و همچنین تقویت انگیزه و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای متقاضیان درحرکت به سمت کارآفرینی و توسعه اشتغال کشور
 
« زیر ساخت اشتغال (تسهیلات حمایتی)
ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای طرح های شغلی،  آموزش و اشتغال، خوشه ها و اجرای نظارت یا مناسب سازی فضای کسب و کار اجرا شده.
زیرساخت اشتغال به منظور فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی توسط جامعه هدف فاقد شغل،  مناسب سازی فضای شغلی  و کسب و کار اجرا شده، توانمندسازی و بالابردن سطح مهارتی ایثارگران واجدشرایط.
اهداف:
تقویت انگیزه و فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای طرحهای خوداشتغالی توسط جامعه هدف فاقد شغل، مناسب سازی فضای شغلی و کسب و کار اجرا شده، توانمندسازی و بالابردن سطح مهارتی ایثارگران واجدشرایط
توسعه و تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین جامعه ایثارگری به منظور افزایش رشد و شکوفایی اقتصادی کشور.
تقویت و گسترش جشنواره های کارآفرینان شاهد و ایثارگر در سطح ملی و استانی .

« اعطای تسهیلات بند "پ" ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه
برابر بند ”پ“ ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد منابع قرض الحسنه تمامی بانک ها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

«اعطای تسهیلات روستایی و عشایری
در حال تکمیل ...

« اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
براساس تبصره 1 بند "ب" ماده 52 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت پانزده درصد از منابع اين ماده جهت پرداخت تسهيلات اشتغالزايي و كمك به توسعه و كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط و در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و گردشگري تخصيص مي يابد.
« اعطای تسهیلات از محل اعتبارات مشاغل خانگی
دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد.
هدف از این موضوع، اجراي قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به منظور دستیابی به مقاصد زیر می باشد:
شناسایی و توسعه ظرفیت هاي کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت هاي شغلی
کاهش هزینه هاي تولید و خدمات براي حضور فعال و مستمر در بازار رقابت
افزایش بهره وري سرمایه و صرفه جویی در هزینه هاي جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده
ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه هاي بالادستی و تشکل هاي خوشه اي، اتحادیه ها، تعاونی ها و صنوف
تسهیل در مقررات مربوط به کسب و کار خانگی
در حال حاضر تسهیلات موصوف در اختیار استانداری های کل کشور و کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوده که این صندوق به عنوان نماینده بنیاد پیگیری موضوعات ستادی را بر عهده دارد و همواره سعی بر آن بوده که با برگزاری جلسات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهترین و کوتاه ترین شکل ممکن تسهیلات پرداخت و مشکلات بنیاد استان ها و متقاضیان واجد شرایط رفع گردد.
 
« اعطای تسهیلات از محل منابع داخلی بانک ها با نرخ مورد توافق
در حال تکمیل ...

« تسهیلات تکمیلی خاص ایثارگران(صندوق کارآفرینی امید)
در حال تکمیل ...

« نظارت و کنترل
بررسی طرح ها قبل، حین و بعد از شروع فعالیت توسط ادارات بنیاد شهرستان، استان، صندوق و بانک و نیز حضور کارشناسان صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها و مشاهده و پیگیری مستمر و تخصصی نحوه اجرای وظایف، برنامه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به منظور راهنمایی و هدایت و کنترل سازمانی رؤسا و کارشناسان ذیربط و ارزیابی کارایی رده های اجرایی و تعیین اثربخشی ضوابط ابلاغی  
اهداف :
حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق انجام طرح های اشتغالزایی توسط متقاضیان تسهیلات و نیز اجرای برنامه ها، دستور العمل ها، ماموریت ها، وظایف، ضوابط و مقررات ابلاغی به استان ها

« مشاوره شغلی
مشاوره فنی تخصصی و راهنمایی شغلی در راستای هدایت صحیح به سمت اشتغال مطلوب و متناسب با شرایط تحصیلی و تخصصی بصورتی که در حال حاضر در تمام استانها هسته های مشاوره شغلی در دو قالب مشاورین فنی تخصصی شغلی و راهنما و هدایت شغلی تشکیل و مقرر است متقاضیان اشتغال از کانال و مسیر مشاوره شغلی براساس رغبت، میل، استعداد، توانایی و همچنین نیاز شغلی جامعه و بازار به سمت اشتغال هدایت شوند.
مشاوره فنی و تخصصی در سه مقطع : قبل از اجرای طرح، حین اجرای طرح و بعد از اجرای طرح در راستای نظارت بر اجرای طرح و رفع مشکلات احتمالی فعالیت طرح اجرا می شود.
 
« آموزش
در حال تکمیل ...