کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

نشریات الکترونیکی

24 خرداد 1400 ساعت 9:52پوستر فعالیتها و اقدامات صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در یک نگاه


انتشار اولین شماره از خبرنامه داخلی الکترونیکی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

انتشار دومین شماره از نشریه داخلی الکترونیکی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

انتشار سومین شماره از نشریه داخلی الکترونیکی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

انتشار چهارمین شماره نشریه داخلی مجازی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

انتشار پنجمین شماره نشریه داخلی مجازی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

انتشار ششمین شماره نشریه داخلی مجازی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

 


کد مطلب: 380705

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/380705/نشریات-الکترونیکی

ايثار
  https://www.isaar.ir