کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

آموزش ها و مشاوره های کارآفرینی و اشتغالزایی

24 خرداد 1400 ساعت 10:20


سامانه مشاوره کسب و کار دانشجویان (مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف)


کد مطلب: 380719

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/380719/آموزش-مشاوره-های-کارآفرینی-اشتغالزایی

ايثار
  https://www.isaar.ir