Enable JavaScript to ensure website accessibility

برگزاری وبینار تخصصی معاونین تعاون و امور اجتماعی، رؤسای ادارات اشتغال و کارآفرینی و کارشناسان ذیربط استانی توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

تاریخ انتشارشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب : ۳۸۸۳۸۹
سومین وبینار تخصصی معاونین تعاون و امور اجتماعی، رؤسای ادارات اشتغال و کارآفرینی و کارشناسان ذیربط استانی با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق و سایر مدیران ذیربط ستادی روز سه شنبه مورخ 16 شهریور 1400 برگزار گردید.
برگزاری وبینار تخصصی معاونین تعاون و امور اجتماعی، رؤسای ادارات اشتغال و کارآفرینی و کارشناسان ذیربط استانی توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
به گزارش روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، سومین وبینار تخصصی حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی با برنامه ریزی و هماهنگی انجام پذیرفته توسط صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران با حضور جمعی از مدیران ستادی و استانی مربوط برگزار گردید. اهم موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته در وبینار مذکور عبارتند از: بررسی و بحث و تبادل نظر پیرامون تسهیل در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی توسط جامعه هدف بنیاد و اتخاذ ساز و کار مناسب در زمینه مانع زدایی از مشکلات موجود، عملکرد واحدهای تابعه در زمینه جذب منابع قرض الحسنه بانکی موضوع بند پ ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی، منابع داخلی بانک ها و ...، بررسی رونمایی از نرم افزار نظارتی صندوق در زمینه تسهیلات اعطاء شده و ... ، ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی، خبرنامه الکترونیکی داخلی صندوق و ... در راستای تقویت فرهنگ کارآفرینی و افزایش تعاملات سازمانی قابل انجام و جلب رضایت بیشتر جامعه هدف بنیاد، تبادل اطلاعات سازمانی و تجربیات موفق واحدهای مختلف، تبادل اطلاعات، کارشناسی در زمینه بر خط نمودن ارائه خدمات و تسهیلات حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی و ... .
گفتنی است براساس برنامه ریزی انجام پذیرفته، برگزاری منظم وبینارهای تخصصی در بازه زمانی تعیین شده جزو سیاست ها و برنامه های صندوق اشتغال و کارآفرینی می باشد که بصورت هدفمند استمرار خواهد داشت.