Enable JavaScript to ensure website accessibility

داستان قهرمانی حسین فهمیده

تاریخ انتشارشنبه ۳ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰
کد مطلب : ۳۹۰۱۵۳
غیرت ایرانی از حسین فهمیده تا علی لندی
داستان قهرمانی حسین فهمیده
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی این روزها همه جا سخن از علی لدنی است و از زبانی یک ایثارگر میشنویم : نو جوان که بودیم داستان قهرمانی شهید حسین فهمیده و جمله طلایی حضرت امام که فرمودند رهبر من آن طفل سیزده ساله ای است که نارنجک به کمر می بندد و زیر تانک دشمن میرود برای من و امثال من که از نزدیک در میان دود و آتش خون بودیم و ایثار و جانفشانی و از خود گذشتگی مردان مرد دوران را می دیدیم و باور و اعتقاد به عملکرد شهید فهمیده و فهمیده ها داشتیم  لذت بخش و درس مهمی بود .
هر چند آن دوران گذشته باید آن روحیه و ایثار به نسل جدید منتقل شود لذا همواره در تلاشند .
 علی لندی دانش آموز جانفشان دهه هشتادی با رفتن به میانه آتش نشان داد که فهمیده های ایران هنوز زنده اند و در تاریخ خواهند درخشید جا دارد این ایثار و از خودگذشتگی را برای ماندگاری ابدی در تاریخ در کتابهای درسی ترجیحا کتاب آمادگی دفاعی قرار داده شود .
دانش آموز علی لندی درس ایثار و جوانمردی با رفتن به میانه آتش به همگان داد او دیگر دانش آموز نیست او معلم تاریخ است تا ابد
# روحش شاد و با شهدا محشور باد #