کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

داستان قهرمانی حسین فهمیده

3 مهر 1400 ساعت 13:30

غیرت ایرانی از حسین فهمیده تا علی لندی


به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی این روزها همه جا سخن از علی لدنی است و از زبانی یک ایثارگر میشنویم : نو جوان که بودیم داستان قهرمانی شهید حسین فهمیده و جمله طلایی حضرت امام که فرمودند رهبر من آن طفل سیزده ساله ای است که نارنجک به کمر می بندد و زیر تانک دشمن میرود برای من و امثال من که از نزدیک در میان دود و آتش خون بودیم و ایثار و جانفشانی و از خود گذشتگی مردان مرد دوران را می دیدیم و باور و اعتقاد به عملکرد شهید فهمیده و فهمیده ها داشتیم  لذت بخش و درس مهمی بود .
هر چند آن دوران گذشته باید آن روحیه و ایثار به نسل جدید منتقل شود لذا همواره در تلاشند .
 علی لندی دانش آموز جانفشان دهه هشتادی با رفتن به میانه آتش نشان داد که فهمیده های ایران هنوز زنده اند و در تاریخ خواهند درخشید جا دارد این ایثار و از خودگذشتگی را برای ماندگاری ابدی در تاریخ در کتابهای درسی ترجیحا کتاب آمادگی دفاعی قرار داده شود .
دانش آموز علی لندی درس ایثار و جوانمردی با رفتن به میانه آتش به همگان داد او دیگر دانش آموز نیست او معلم تاریخ است تا ابد
# روحش شاد و با شهدا محشور باد #
 
 


کد مطلب: 390153

آدرس مطلب: https://www.isaar.ir/fa/news/390153/داستان-قهرمانی-حسین-فهمیده

ايثار
  https://www.isaar.ir