پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 24 خرداد 1400 ساعت 9:48 https://www.isaar.ir/fa/news/380699/انواع-تسهیلات -------------------------------------------------- عنوان : انواع تسهیلات -------------------------------------------------- متن : « تسهیلات یارانه دار « قرض الحسنه بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 موضوع بند "پ" ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه « صندوق توسعه ملی « مشاغل خانگی « روستایی و عشایری « تسهیلات تکمیلی خاص ایثارگران (صندوق کارآفرینی امید) « منابع داخلی بانک های عامل (بانک دی)