پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 17 شهريور 1397 ساعت 16:58 https://www.isaar.ir/fa/news/258425/شیوه-نامه-ثبت-نام-مدارس-شاهد-سال-تحصیلی-96-95-اصلاحیه-98-97 -------------------------------------------------- عنوان : شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 96-95/ اصلاحیه شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال 98-97 -------------------------------------------------- متن : شیوه نامه ثبت نام مدارس شاهد سال تحصیلی 96-95 اصلاحیه شیوه نامه مدارس شاهد سال تحصیلی 98-97