پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 9 بهمن 1397 ساعت 10:43 https://www.isaar.ir/fa/news/276506/مناقصه-شماره-97-8 -------------------------------------------------- عنوان : مناقصه شماره 97/8 -------------------------------------------------- متن : فرم تعهد نامه شركت در مناقصه شماره 8/97 (فرم شماره 1) شرايط اختصاصی  شركت در مناقصه شماره 8/97- خرید روتر و سوئیچ شرايط عمومی شركت در مناقصه شماره 8/97 فرم نحوه امتیاز دهی کمیته فنی بازرگانی مناقصه شماره 8/97 – خرید روتر و سوئیچ فرم پیشنهادی قیمت مناقصه 8/97- روتر و سوئیچ (فرم شماره 2)    قرارداد خرید، تجهیزات شبکه ( روتر و سوئیچ )