پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 30 فروردين 1400 ساعت 10:58 https://www.isaar.ir/fa/news/375723/انعقاد-تفاهم-نامه-جدید-همکاری-فی-مابین-صندوق-اشتغال-کارآفرینی-ایثارگران-بانک-توسعه-تعاون -------------------------------------------------- عنوان : انعقاد تفاهم نامه جدید همکاری فی مابین صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و بانک توسعه تعاون -------------------------------------------------- قرارداد همکاری فی مابین صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و بانک توسعه تعاون روز یکشنبه مورخ 29 فروردین 1400 با حضور مدیران عامل دو مجموعه و جمعی از مدیران ذیربط مبادله گردید. متن : به گزارش روابط عمومی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، بمنظور فراهم شدن زمینه تسهیل و اعطای تسهیلات بانکی از محل منابع مشترک بانک توسعه تعاون و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران جهت فراهم نمودن زمینه حمایت از ایجاد و توسعه فرصت های کسب و کار خانگی، خرد و کوچک بازار محور برای تحقق موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی جامعه ایثارگری با نرخ توافقی، قرارداد همکاری فی مابین جهت اجراء در سال 1400 توسط آقایان دکتر آزما مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون امضاء گردید. اعطای تسهیلات در راستای ایجاد تقویت زیر ساخت اشتغال جامعه ایثارگری از جمله محورهای مهم قرار داد منعقده می باشد. ضمناً در راستای اجرای مأموریت ها و وظایف سازمانی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران الحاقیه قرارداد همکاری به منظور بهره مندی شخصیت های حقوقی ایثارگران با بانک توسعه تعاون جهت بهره مندی جامعه هدف بنیاد از محل منابع خاص ایثارگران که قابل تخصیص از طرف صندوق توسعه ملی می باشد نیز به امضای طرفین رسید. انتهای پیام/