پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 2 بهمن 1397 ساعت 10:04 https://www.isaar.ir/fa/news/275494/معرفی-مدیران-بنیاد-شهید-امور-ایثارگران-استان-قزوین -------------------------------------------------- عنوان : معرفی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین -------------------------------------------------- متن : غلامرضا حقایق پور سمت: مدیرکل تاریخ تولد: 1349/5/5 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الهیات-گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی پست الکترونیکی: g.haghayeghpour@qazvin.isaar.ir تلفن مستقیم: 33238408-028 سوابق اجرایی: - مسئول آموزش معلمان >> دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان - مسئول کانون فرهنگی شاهد >> بنیاد شهید تاکستان - مسئول فرهنگی >> بنیاد شهید تاکستان - معاون(جانشین) >> بنیاد شهید تاکستان - سرپرست اداره >> بنیاد شهید تاکستان - رئیس اداره >> بنیاد شهید تاکستان - معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - سرپرست اداره >> بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قزوین - رئیس اداره >> بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قزوین - مدیرکل >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یداله محمدبیگی سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی تاریخ تولد: 1349/6/4 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق عمومی پست الکترونیکی: y.mohammadbeygi@qazvin.isaar.ir تلفن مستقیم: 33238403-028 سوابق اجرایی: - مسئول کارگزینی >> بنیاد شهید استان قزوین - رئیس اداره پشتیبانی >> بنیاد شهید استان قزوین - رئیس اداره برنامه و بودجه >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین مسعود بخارایی سمت: معاون بهداشت و درمان تاریخ تولد: 1347/3/7 مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی پست الکترونیکی: m.bokharaei@qazvin.isaar.ir تلفن مستقیم: 33221113-028 سوابق اجرایی: - معاون بهداشت و درمان >> بنیاد جانبازان قزوین - معاون بهداشت و درمان >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین محمدرضا شکوهی سمت: معاون تعاون و امور اجتماعی تاریخ تولد: 1353/6/5 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم سیاسی پست الکترونیکی: m.shokohi@qazvin.isaar.ir تلفن مستقیم: 33242486-028 سوابق اجرایی: - کارمند حراست >> بنیاد جانبازان قزوین - سرپرست حراست >> بنیاد جانبازان قزوین - رئیس اداره حراست >> بنیاد جانبازان قزوین - رئیس اداره حراست >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - کارشناس مسئول اشتغال >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - معاون تعاون و امور اجتماعی >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین فاطمه نسخه چی سمت: معاون فرهنگی و آموزشی تاریخ تولد: 1354/4/1 مدرک تحصیلی: مهندسی نرم افزار - کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی پست الکترونیکی: f.noschechi@qazvin.isaar.ir تلفن مستقیم: 33238706-028 سوابق اجرایی: - کارشناس فرآبری داده >> بنیاد شهید استان قزوین - کارشناس مسوول نرم افزار >> بنیاد شهید انقلاب اسلامی - رئیس اداره تحقیقات و جمع آوری آثار >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - رئیس اداره هنری، اسناد و انتشارات >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین - معاون فرهنگی و آموزشی >> بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین