پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 31 تير 1400 ساعت 20:11 https://www.isaar.ir/fa/gallery/383908/1/میزخدمت-بنیاد-شهید-حضور-استاندار-خراسان-شمالی -------------------------------------------------- عنوان : میزخدمت بنیاد شهید با حضور استاندار خراسان شمالی -------------------------------------------------- میز خدمت بنیاد شهید وامور ایثارگران استان خراسان شمالی با حضور شجاعی استاندار ،سید عباس حسینی مدیر کل نیاد شهید وامور ایثارگران ، مدیران و مسئولین استانی و همچنین با حضور جامعه ایثارگری در محل سالن اجتماعات اداره کل نیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی برگزار شد. متن : به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی میز خدمت بنیاد شهید وامور ایثارگران استان خراسان شمالی با حضور شجاعی استاندار ،سید عباس حسینی مدیر کل نیاد شهید وامور ایثارگران  ، مدیران  و مسئولین استانی و همچنین با حضور جامعه ایثارگری در محل سالن اجتماعات اداره کل نیاد شهید وامور ایثارگران  خراسان شمالی برگزار شد.