پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 16 دی 1397 ساعت 11:28 https://www.isaar.ir/fa/news/273919/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-املاک -------------------------------------------------- عنوان : آگهی مزایده عمومی فروش املاک -------------------------------------------------- نوبت اول متن : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد دو باب مغازه به آدرس: قزوین، چهارراه بنیاد شهید و یک باب زیرزمین مسکونی به آدرس: قزوین، چهارراه پادگان را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد. اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین