پايگاه اطلاع رسانی بنياد شهيد و امور ايثارگران 29 بهمن 1397 ساعت 10:04 https://www.isaar.ir/fa/news/279428/نشانی-شماره-تماس-ادارات-بنیاد -------------------------------------------------- عنوان : نشانی و شماره تماس ادارات بنیاد -------------------------------------------------- نشانی و شماره تماس ادارات بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان شمالی جهت ارتباط متن : نام و نام خانوادگی ست سازمانی شماره مستقیم شماره فکس کد داخلی سید عابس حسینی مدیرکل  32405119 32414428 058 119 قاسم محمد زاده رئیس حراست استان 32405110 32259761 058 110 غلامحسین صفایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 32405116 32414428 058 116 جواد کهنسال معاون فرهنگی و امور اجتماعی 32405130 32253575 058 130 علی روزفراخ  معاونت تعاون 23405128 32253575 058 128 عزیز رضایی معاونت بهداشت و درمان 32405114 32253575 058 114 حسین شعبانیان  مسول دفتر مدیرکل 32405106 32414428 058 106 جوادروحانی  مسول روابط عمومی استان 32405217 32414428 058 217 موسی درگاهی رییس شهرستان فاروج  36424599  36424599 058  8 رمضانعلی رازقی سرپرست شهرستان شیروان  36222828  36222828 058  - حمیرا رمضانی سرپرست شهرستان بجنورد  34405301  34405301 058  301 عقیل رستگاری رییس شهرستان مانه و سملقان  32921144  32921144 058  8 بهنام دوست محمدی سرپرست شهرستان راز و جرگلان  32624258  32624258 058  - علی اکبر نوروزی رییس شهرستان گرمه  32503044  32503044 058  - رضا مسعودی سرپرست شهرستان جاجرم  32272494  32272494 058  -